POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2014.07.02

Opis techniczny Jaskini Pod Wantą

 

  ● - Batinox, BK - Brak karabinka,  NIE - pomijamy batinoxa, Ilość karabinków Długość liny
Studnia 1 ● BK,  ● BK,  ●, ● NIE,  ● 2 33 m
Studnia 2 ● dla kursu 6 m , ● NIE, ●,  ● ● poręczowanie w "V" lewe ramie krótsze, ● odciąg krótki, ●, ● odciąg krótki, ●  7 + 2 krótkie odciągi 35 m + 6 m
Studnia 3 ●, ●  2 43 m
Studnia 4 ● NIE, ● NIE, ● 2 20 m

Sumaryczna ilość karabinków - 13 + dwie pętle bardzo krótkie

 

Zestawił Jerzy Ganszer - Speleoklub Bielsko-Biała