- 2019.08.21 [zaproszenie] - Puchar 12 Wzniesień

kierunek - Golgota

Mogą startować osoby towarzyszące.


- 2019.08.23 [zaproszenie] - spotkanie półliterackie w Beskidzie Małym. Zbiórka o 19,00

Można zapraszać osoby towarzyszące "zaufane"

Ze względu na tajny charakter spotkania szczegóły zostaną wysłane do informacji dodatkowych.


- 2019.08.27 [zaproszenie]  spotkanie w klubie
- 18,00 otwarcie
- 18,30 ogłoszenie
- 18,35 wręczanie dyplomów za Dno Polski dla Piotra Knopa i Małgorzaty Toczyłowskiej


- 2019.08.30-31 lub 31-09.01[zaproszenie]

Akcja klubowa na najwyższy szczyt w Tatrach lub na najwyższy szczyt w Austrii
Mogą jechać tylko Członkowie Klubu.
Dobieramy się parami, obowiązuje sprzęt  wspinaczkowy i  należy posiadać ubezpieczenie

 

Zainteresowanie wyrazili: 

Jerzy Ganszer -- Tatry lub Austria

Błążej Nikiel + jedna osoba -- Austria

Bartosz Baturo -- Tatry lub Austria

Zbigniew Grzybek -- Austria

Jakub Krajewski  -- Tatry


- 2019.09.03 [zaproszenie]  spotkanie w klubie
- 18,00 otwarcie
- 18,30 ogłoszenie
- 18,35 powitanie kandydatów na nowych Członków Klubu i na kurs taternictwa jaskiniowego w Speleoklubie Bielsko-Biała. Uwaga - jeżeli ktoś z "nowych" jest przekonany, że  chce przystąpić do kursu to może wypełnić ankietę widoczną "na dole" w tym miejscu "kliknij"


- 2019.09.11-15 Centralne szkolenie "kliknij"  /termin zapasowy - 2019.09.18-22/


- 2019.09.21 Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych "25" - regulamin "kliknij"


- 2019.09.22 Zamknięcie Polany Rogoźniczańskiej


- 2019.09.28 Wyprawa SBB do Iranu /data nie potwierdzona/


- 2019.10.03-06 Centralne szkolenie "kliknij"


- 2019.10.10-13 Sympozjum Speologiczne


- 2019.10.26-27 Maraton Jaskiniowy /nr 33/


- 2019.11.01 [zaproszenie]  -  wyjazd z Bielska o 18,00  na Klubowy Symboliczny Cmentarz. Jak będą warunki to zrobimy małe ognisko. W urnie zostanie zainstalowana "nowa lista"  nieżyjących Kolegów.
Przed akcją zostaną wysłane specjalne zaproszenia dla Byłych Członków Klubu

- 2019.11.07 [zaproszenie]. Otwarcie wystawy - 50-Lecie  Speleoklubu Bielsko-Biała. Godzina 17,00. Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8

- 2019.11.08-09 [zaproszenie] - Szyndzielnia  - obchody 50-lecia SBB /to jest też "Zakończenie Sezonu"/

- 2019.11.11 Propozycja wyjazdu w Sokole Góry

- 2019.11.15-17 Speleoklonfrontacje

 - 2019.11.23 - propozycja Zakończenia Sezonu


 - 2020.01.11 - biwak zimowy nr 26. Kursanci powinni uczestniczyć w biwaku!


 - 2020.03.27-29 Obóz zimowy w Morskim Oku dla członków SBB. Wyjazd dla wszystkich kursantów i dla starszych. Główny koordynator - Zofia Gutek


 - 2020.05.      Rozpoczęcie sezonu nr 19.


 - 2020.05.       XXXI Spotkanie Weteranów