Muronka - obiekty jaskiniowe - opracował Jerzy Ganszer - Speleoklub Bielsko-Biała /stan na 2009.11.04/

L.P. Nazwa Kod Dł. Den. Uwagi Autor GPS Uwagi II
1. Jaskinia Niska K.Bs-02.17 11     P.Beczała  
2. Jaskinia pod Balkonem K.Bs-02.16 45 +-10   P.Beczała  
3. Jaskinia w Trzech Kamieniach K.Bs-02.18 6     J.Pukowski  
4. Jaskinia w Muronce I K.Bs-02.19 10   2008.12.14 Powiększono obiekt o 2m. K.Borgieł, J.Ganszer J.Ganszer  
5. Jaskinia Chłodna K.Bs-02.15 125 - 16,5   J.Ganszer  
6. Schronisko Górne K.Bs-02.49 3     M.Ganszer  
7. Schronisko w Muronce II K.Bs-02.20 4 +-3,5   M.Ganszer Otwór na planie może być niedokładny
8. Schronisko Zwietrzałe K.Bs-02.34 5     J.Kamiński  
9. Schronisko w Muronce III K.Bs-02.21 N 8 -3,5 Nie odnaleziono    
10. Jaskinia Odkopana K.Bs-02.31 8 -6   P.Beczała  
11. Schronisko Liściaste K.Bs-02.36 4     J.Pukowski  
12. Mały Schron K.Bs-02.37 3     Z.Grebl  
13. Szczelina K.Bs-02.33 9 -4 2008.12.14 - stwierdzono kokony pająków i czarnego motyla /J.Ganszer/ J.Ganszer  
14. Bardzo Mały Schron K.Bs-02.38 2     J.Kamiński  
15. Schronisko Zimne K.Bs-02.39 4     J.Ganszer  
16. Schronisko Ciepłe K.Bs-02.42 3     P.Beczała  
17. Dziura w Ziemi K.Bs-02.41N 4 -2,5 Nie istnieje P.Beczała  
18. Jaskinia Odgruzowana K.Bs-02.32 N 11   Nie odnaleziono P.Beczała  
19. Jednoosobowy Schron K.Bs-02.40 2,5     P.Beczała  
20. Schronisko Muronka IV K.Bs-02.22 3     J.Pukowski  
21. Dwuosobowy Schron K.Bs-02.44 2,5   2009.11.02 - stwierdzono odchody zwierząt P.Beczała  
22. Ciasna Nora K.Bs-02.43 4     P.Beczała  
23. Schron Michała K.Bs-02.45 4   (chodzi o Michała Rachwańca) M.Ganszer 2009.08.04 wykonano nowy plan
24. Zaciskowy Schron K.Bs-02.46 N 3   Nie odnaleziono P.Beczała  
25. Schronisko w Muronce V K.Bs-02.23 N 3,5   Nie odnaleziono    
26. Schronisko pod Płytą K.Bs-02.47 5,5     J.Pukowski  
27. Schron pod Płytą K.Bs-02.48 4,5     P.Beczała

J.Pukowski /powtórny pomiar/

 
28. Nora z Progiem K.Bs-02.35 N 7 -3 Nie odnaleziono    
29. Schronisko pod Głazem K.Bs-02.63 5 -3 Zacisk 14 M.Ganszer Otwór na planie może być niedokładny
30. Schronisko w Muronce VI K.Bs-02.24 3,5     K.Handzlik  
31. Schronisko za Trójkątną Skałą K.Bs-02.50 3,5   Uwaga - zmiana dł. z 4 do 3,5 m. Patrz obiekt nr 66. J.Pukowski  
32. Schronisko Między Dwoma Płytami K.Bs-02.51 2     J.Pukowski  
33. Schronisko w Muronce VII K.Bs-02.25 N 2,5   Nie odnaleziono    
34. Schronisko w Muronce VIII K.Bs-02.26N 2   Nie istnieje B.Beczała  
35. Schronisko w Muronce IX K.Bs-02.27N 2,2   Nie istnieje    
36. Schronisko w Muronce X K.Bs-02.28 2     J.Kamiński Otwór na planie może być niedokładny
37. Okap K.Bs-02.52 N 2,5   Obiekt skreślony z listy, w tym rejonie znajduje się Okap z Kokonem na Muronce K.Bs-02.111 nr kol. 57, oraz Okap Środkowy na Muronce K.Bs-02.112 nr kol. 58 - plany znacznie się różnią!    
38. Schronisko w Muronce XII K.Bs-02.30 2,0   Wzrost dł. 2008.12.14 M.Ganszer  
39. Schronisko w Muronce XI K.Bs-02.29 3,5     M.Ganszer Otwór na planie może być niedokładny
40. Schronisko Muronka XI K.Bs-02.61N 2,5   Nie istnieje    
41. Muronka "A" K.Bs-02.70 N 2,0   Nie istnieje    
42. Muronka "B" K.Bs-02.71 4,0 - 1,60   M.Ganszer  
43. Muronka "C" K.Bs-02.72 3,5     M.Ganszer  
44. Okap Grebla na Muronce K.Bs-02.95 1,3 +-1,53   Z.Grebl  
45. Jaskinia z Salkami K.Bs-02.89 N 8,0   Uwaga - obiekt dnia 2009.08.04 nie został odnaleziony. Wejście zasypane lub zawalone. P.Beczała  
46. Schronisko Północne na Muronce K.Bs-02.100 2,5     J.Ganszer Obiekt nowy
47. Wielki Okap na Muronce K.Bs-02.101 5,0 +-5,00   J.Ganszer Obiekt nowy
48. Pionowa Szpara na Muronce K.Bs-02.102 1,0     J.Ganszer Obiekt nowy
49. Okap Pochyły na Muronce K.Bs-02.103 4.0     J.Ganszer Obiekt nowy
50. Mała Nora na Muronce K.Bs-02.104 4,5     J.Ganszer Obiekt nowy
51. Schron pod Dwoma Płytami na Muronce K.Bs-02.105 5,5     J.Ganszer Obiekt nowy
52. Mały Kanion na Muronce K.Bs-02.106 2,5     J.Ganszer Obiekt nowy
53. Szpara w Trawie na Muronce K.Bs-02.107 2,0     J.Ganszer Obiekt nowy
54. Klatka z Okienkiem na Muronce K.Bs-02.108 3,0   Uwaga - obiekt podobny do Dziury w Ziemi K.Bs-02.41N nr.17 /podobieństwo pomiaru GPS i planu/, niemniej przyjęto założenie, że jest to nowy obiekt  J.Ganszer Obiekt nowy
55. Szalony Zawał na Muronce K.Bs-02.109 3,5     J.Ganszer Obiekt nowy
56. Dwa Kamienie na Muronce K.Bs-02.110 1,85     J.Pukowski Obiekt nowy
57. Okap z Kokonem na Muronce K.Bs-02.111 4,0     J.Pukowski Zaliczono do obiektów nowych, w tym rejonie był Okap K.Bs-02.52N, ze względu na dużą różnicę w wyglądzie planu, przyjęto założenie, że jest to nowa rzecz.
58 Okap Środkowy na Muronce K.Bs-02.112 2,5     J.Pukowski Uwagi powyższe - mogą również odnosić się do tego obiektu !
59 Schron pod drogą na Muronce K.Bs-02.115 2,0 1,8   J.Ganszer Obiekt nowy
60 Obiekt Ciasny na Muronce K.Bs-02.116 3,0 2,5   J.Ganszer Obiekt nowy

Obiekt leży w tej samej szczelinie co Szalony Zawał na Muronce K.Bs-02.109

61 Mała Sala na Muronce K.Bs-02.117 2,5 1,2   J.Pukowski Obiekt nowy
62 Duża Sala na Muronce K.Bs-02.118 4,8 2,5   J.Pukowski Obiekt nowy
63 Jaskinia Pajęcza na Muronce K.Bs-02.119 7,0 1,5   J.Pukowski Obiekt nowy /pierwsze wejście 2008.11.10/
64 Pułapka na Muronce K.Bs-02.120 2,5     J.Pukowski Obiekt nowy
65 Okap pod Kwadratową Skałą na Muronce K.Bs-02.121 3,0     J.Pukowski Obiekt nowy
66 Czeluść na Muronce K.Bs-02.122 X 3,5   Uwaga - obiekt zplanowany podwójnie! W rzeczywistości to jest Schronisko za Trójkątną Skałą K.Bs-02.50 /Lp 31/ J.Pukowski  
67 Nad Czeluść na Muronce K.Bs-02.123 2,54   Otwór poszerzył - K.Borgieł i Z.Mastalski. Pierwsze wejście J.Ganszer 2008.12.14  J.Pukowski Obiekt nowy
68 Pod Wantą na Muronce K.Bs-02.124 3,0 2,0   J.Pukowski Obiekt nowy
69 Schron nad Rowem na Muronce K.Bs-02.125 2,0     Z.Mastalski Obiekt nowy
70 Tunel na Muronce K.Bs-02.126 2,0     Z.Mastalski Obiekt nowy
71 Ostre Okno na Muronce K.Bs-02.127 2,0     J.Ganszer Obiekt nowy
72 Niedostępny Okap na Muronce K.Bs-02.128 1,6     J.Kamiński Obiekt nowy
73 Nora z Korzeniem na Muronce K.Bs-02.129 4,5     J.Pukowski Obiekt nowy
74 Nora Przechodnia na Muronce K.Bs-02.130 2,5     J.Pukowski Obiekt nowy
75 Schron Pod Wielkim Głazem na Muronce K.Bs-02.134 4,2     M.Ganszer Obiekt nowy
76 Okap z Makaronami na Muronce K.Bs-02.135 3,2     M.Ganszer Obiekt nowy
77 Obiekt Adama na Muroce K.Bs-02.136 3,5   Odkrył Adam Kucharczyk M.Ganszer Obiekt nowy
78 Obiekt Dyskusyjny na Muronce K.Bs-02.133 3,0     J.Ganszer Obiekt nowy
79 Obiekt Dwupłytowy na Muronce K.Bs-02.139 3,5     K.Jasionek Obiekt nowy
80 Obiekt Jasny na Muronce K.Bs-02.140 1,5     Z.Grebl Obiekt nowy
81 Skośna Szpara na Muronce K.Bs-02.141 1,5     Z.Grebl Obiekt nowy
82 Piękny okap na Muronce K.Bs-02.142 2,0     K.Jasionek Obiekt nowy