POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2018.05.28

Biuro nadawania kodów obiektom jaskiniowym Polskich Karpat Fliszowych

Kierownik - Jerzy Ganszer     kontakt - ganszer@gmail.com , tel.  602 694 238

Z-ca kierownika od spraw GPS - Piotr Beczała - kspbeczala@wp.pl , tel. 601 480723

Z-ca kierownika od spraw ekologii i prawa - Jerzy Pukowski - pukowski@poczta.onet.pl

Z-ca kierownika od spraw historycznych - Grzegorz Klassek - estawela@autograf.pl

Biuro działa pod auspicjami Speleoklubu Bielsko-Biała, który jest jednocześnie członkiem Polskiego Związku Alpinizmu.

System nadawania kodów:

Osoba zainteresowana podaje nazwę obiektu i orientacyjne położenie, lub pierwszy człon kodu na przykład K.Bs-02. ........ lub K.Bs-G02 ....... - nadawane są kody związane tylko z Bazą Danych Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych. Po pewnym czasie należy sądzić część obiektów dostanie numer inwentarzowy związany z Bazą Państwowego Instytutu Geologicznego.   

I w zasadzie to wystarczy do uzyskania kodu.

W tej chwili nie obowiązują żadne zasady dotyczące eksploracji Polskich Karpat Fliszowych. W Polsce jest wiele niezależnych grup zajmujących się eksploracją, niniejsze biuro jest próbą usystematyzowania pewnych zjawisk.    

Dobrze jest z nazwą obiektu przysłać inne rzeczy.

Biuro zbiera wiadomości niezależnie od tego kto jest właścicielem, odkrywcą, głównym eksploratorem jaskini itp.

Obowiązuje zasada - kto pierwszy ten lepszy, z tym że informacje "wtórne" - drugi plan, drugi opis dojścia, drugi pomiar GPS itp. również będą honorowane.

Przy obecnym braku wymiany informacji istnieje możliwość wielokrotnego odkrywania już znanych jaskiń i wykonywania ich dokumentacji.

Biuro nie wnika z sprawy związane z przepisami ochrony przyrody i bezpieczeństwa - zaleca się jedynie stosować do nich!

Biuro ma za zadanie pewne uporządkowanie spraw formalnych i nie rości sobie chęci przywłaszczania cudzych osiągnięć.

Należy sobie zdać sprawę, że przy obiektach, które nie maja opisu dojścia, lub namiarów GPS istnieje możliwość  ich skreślenia z listy "wyróżnik X". Gdyby nawet do tego doszło - to zawsze istnieje możliwość "aktywowania kodu" - założenie jest takie, że kod zaistniały w Bazie nigdy nie jest trwale usuwany.

Zachęcamy do przysyłania wniosków i zapytań, jednocześnie nie starajmy się tworzyć "bardziej szczegółowych i restrykcyjnych zaleceń". Jesteśmy ludźmi wolnymi, większość z nas nie bierze za swoją działalność pieniędzy, tylko ludzie wolni mogą  bezinteresownie tworzyć wspólnie wielkie rzeczy! 

Uwaga - od grudnia 2016 nie nadaje się kodów związanych z Bazą Jaskiń Polski Państwowego Instytutu Geologicznego

Poniżej komunikat Piotra Beczały dotyczący pomiarów GPS

Proszę o przesyłanie danych pomiarowych w systemie WGS 84. Pełny format zapisu wygląda tak:
hddd.mm.mmm'.
Przy podawaniu wysokości nmp. obiektu proszę wcześniej skalibrować wysokościomierz, najlepiej w oparciu o najbiższy punkt geodezyjny, szczyt, przełęcz itp., gdzie wysokość jest znana. Następnie nie wyłączamy odbiornika GPS i dokonujemy pomiar/pomiary z ciągle włączonym urządzeniem. Ta sama zasada dotyczy pomiaru współrzędnych GPS: jeśli jest kilka obiektów na danym terenie, po skalibrowaniu przyrządu nie należy go wyłączać, tylko dokonać pomiaru w jednej serii. Wówczas błąd pomiarowy będzie prawie identyczny dla wszystkich obiektów.
Oczywiście, nie da się precyzyjnie turystycznymi urządzeniami dokonywać precyzyjnych pomiarów. Dla nas skala błędu ok. 5m jest dopuszczalna. Pomiary należy powtarzać co jakiś czas, o różnej pogodzie, warunkach atmosferycznych, porze dnia, gdyż odbicie fal jest różne dla jednego miejsca o różnych porach dnia. Jeśli odwiedzamy jakiś obiekt po kilku miesiącach, to nowy pomiar będzie się różnił od starych danych.
Dysponując kilkoma takimi pomiarami można dopiero pokusić się o uśrednienie pomiarów i podać w miarę dokładny (obarczony jednak w dalszym ciągu błędem) pomiar danego obiektu.
 

Uwagi dodatkowe: namiarów GPS nie udostępnia się w internecie ze względu na ochronę jaskiń.  Piotr Beczała posiada georadar, który można użyć do ciekawych problemów eksploracyjnych.