POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2021.06.08

Opis techniczny jaskini Wielkej Litworowej

/główny ciąg/

Długość liny (m) Ilość batinoxów i spitów Nazwa studni Uwagi
17,50 2 bat. Zlotówka Przy tej dł. liny nie używamy "trzeciego prawego" batinoxa. Można zastosować odciąg ok 1 m.
 5
2 stałe spity

Odcinek można pominąć, lecz jest pomocny, można go połączyć z II studnią wtedy będzie 17 m.
12 2 bat.  II studnia
 
12 2 bat.    
56 5 bat. I Pięćdziesiątka  
16 6 bat. Trawers nad Studnią Flacha  
56 3 bat. + 1 "stały" spit 20 m \nad dnem II Pięćdziesiątka  
44 3 bat. I Płytowiec  
20 2 spity Zjazd do Magla tam często są stałe liny. 

 

Zjazd do Studni Bubusia: Należy w danej chwili posiadać 60 m liny! Są tam cztery spity bez plakietek. Linę przy pierwszym spicie zabezpieczamy o wantę. Uwaga - niebezpieczne wanty! Nie należy tam chodzić z kurem!

Zjazd do Studni Bociana:  4 plakietki ze śrubkami, 56 m liny.  Na dojście do studni może przydać się lina ok 12 m.Opracował J.G.