POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2013.08.26

Opis techniczny jaskini Wielkej Litworowej

/główny ciąg/

Długość liny (m) Ilość batinoxów i spitów Nazwa studni Uwagi
17,50 2 bat. Zlotówka Przy tej dł. liny nie używamy "trzeciego prawego" batinoxa
12 2 bat.    
12 2 bat.    
56 5 bat. I Pięćdziesiątka  
16 6 bat. Trawers nad Studnią Flacha  
56 3 bat. + 1 "stały" spit 20 m \nad dnem II Pięćdziesiątka  
44 3 bat. I Płytowiec  
20 2 spity Zjazd do Magla  

 

Zjazd do Studni Bubusia: Należy w danej chwili posiadać 55 m liny! Są tam trzy spity bez plakietek. Linę przy pierwszym spicie zabezpieczamy o wantę.

Opracował J.G.