Obiekty jaskiniowe Polskich Karpat Fliszowych

Stan na 2010-05-09

Zestawienie opracował Jerzy Ganszer - Speleoklub Bielsko-Biała

Podział Polskich Karpat Fliszowych
Region Symbol
Beskid Śląski Bs
Kotlina Żywiecka
Beskid Żywiecki
Beskid Mały Bm
Beskid Makowski Bmk
Beskid Wyspowy Bw
Gorce G
Beskid Sądecki Bsd
Beskid Niski Bn
Bieszczady Bsz
Góry Sanocko-Turczańskie Gst
Pogórze Śląskie Ps
Pogórze Wiśnickie Pw
Pogórze Rożnowskie Pr
Pogórze Ciężkowickie Pc
Pogórze Strzyżowskie Pst
Pogórze Dynowskie Pd
Pogórze Wielickie Pwl

W kolumnie "źródła-literatura" umieszczono pozycje zaistniałe po ukazaniu się Inwentarzy Jaskiń Polskich Karpat Fliszowych tom I,II,III / w latach 1997-98 / wydanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół o Ziemi.

S - oznacza obiekt sztuczny

N - oznacza obiekt nie istniejący /zawalony w całości lub zawalony otwór/

X - oznacza obiekt skreślony z listy