SPELEOKLUB Bielsko-Biała

Jaskinie Gorców
Lp. Obiekt jaskiniowy Kod Dł. Den. Głęb. Przew.
Literatura - źródła
1. SZCZELINA W KUDŁONIU K.G-01.01 10,00 5,50    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie Gorców, Kraków 1998
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy rok 63
Gierat Łukasz - mat. do druku /wzrost dług. i określono deniwelacje/
Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Gierat Łukasz - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 53
2. WIETRZNA DZIURA W GORCU K.G-01.02 24,00 10,00 7,00 3,00
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie Gorców, Kraków 1998
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy rok 63
Klassek G.,Mleczek T. - Zacisk 18 /zmiana danych/
3. JASKINIA W JAWORZYNIE W GORCACH K.G-01.03 48,00 12,00 11,00 1,00
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie Gorców, Kraków 1998
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998 /korekta gł./
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy rok 63
Margielewski W.Urban J.- Mat.35.Symp.Speleol./inna nazwa/ str.33
Wiśniewski Wojciech W. - Mat.35.Symp.Speleol./ikonografia/ str. 48
Wiśniewski Wojciech W. - Dziennik Polski 2003.08.22 nr.195, str 5 - opis jaskini pod nazwą "Zbójeckiej Jamy"/gł.12m/
Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01 /zmiana dł. z 25 do 48m, uściślenie deniwelacji/
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 23
Margielewski W.,Urban J.2000 - Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podst. analizy strukturalnych
uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych. Przegl.Geolog.48,3:268-274 /pod nazwą Zbójecka Jama/

Kucharczyk Adam - dokument internetowy zdjęcie otworu 2004z60

Margielewski W.,Urban J.2000 - Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych w świetle analizy wybranych
jaskiń szczelinowych. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, 63:152-157 /pod nazwą Zbójecka Jama/

Margielewski W.,Urban J.2002 - Information of mass movement in the Polish Flysch Carpathians studied in the selected
crevice type caves. W:Landslides (eds.Rybar J.,Stemberk J.,Wagner P.).AA Balkema Publ.,Lisse-Abingdon-Exton-Tokyo:405-409

Margielewski W.,Urban J.2003 - Crevice-type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians.
Geomorphology 54,3-4:325-338

Ganszer Jerzy - Sprawozdanie 2009.08.02 /zdjęcia, GPS/ okeślono wsokość otworu - 873 m.
4. KUDŁOŃSKA KOLEBA K.G-01.04 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie Gorców, Kraków 1998
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy rok 63
5. JASKINIA POD POLANĄ PUSTAK K.G-01.05 20,00 5,00 5,00  
Michalska Beata - Zacisk 14
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie 4(11)
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie Gorców, Kraków 1998
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy rok 63
6. SCHRON POD POLANĄ PUSTAK K.G-01.06 2,50      
Michalska Beata - Zacisk 14
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie 4(11)
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie Gorców, Kraków 1998
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy rok 63
7. SZPARA W GŁAZACH K.G-01.07 3,00      
Ganszer Jerzy - Zacisk 14
8. OKAP W ŚCIANIE K.G-01.08 3,00      
Ganszer Jerzy - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - 2004.05.10 - uściślenie nazwy "w Ścianie"
9. SCHRONISKO ZE STUDNIĄ K.G-01.09 6,00 2,50    
Ganszer Jerzy - Zacisk 14
10. CHŁODNY SCHRON K.G-01.10 6,00 2,50 2,50  
Ganszer Jerzy - Zacisk 14
11. SCHRON POD GŁAZEM K.G-01.11 2,00      
Ganszer Jerzy - Zacisk 14
12. SCHRON POD ŚCIANĄ K.G-01.12 2,50      
Ganszer Jerzy - Zacisk 14
13. GROTA NAD POLANĄ PYRZÓWKA K.G-01.13 6,00 1,50 1,50  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych,T.3,1998 /błędny kod/
14. JUHASKA SZCZELINA K.G-01.14 2,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych,T.3,1998 /błędny kod/
15. SZCZELINA Z MOSTKIEM SKALNYM K.G-01.15 6,00 2,50 2,50  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
16. JASKINIA KICZORSKA K.G-01.16 11,00 5,00 5,00  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy 64
17. PRZEPASTNA JAMA K.G-01.17 16,00 6,00 5,00 1,00
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy 64
18. SZCZELINA Z MISKAMI K.G-01.18 5,00 4,50 4,50  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
19. JASKINIA ŁOPUSZAŃSKA K.G-01.19 14,00 4,00 4,00  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy 64
20. DOLNY TUNELIK K.G-01.20 8,00 4,00 4,00  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
21. GÓRNY TUNELIK K.G-01.21 7,00 2,00    
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
22. DZIURA W LEJU K.G-01.22 6,00 3,50 3,50  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
23. SZCZELINA ZA PŁYTĄ K.G-01.23 10,00 5,00 5,00  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
24. JASKINIA GOSZCZYŃSKIEGO K.G-01.24 20,00 5,00 5,00  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
Wiśniewski Wojciech W. - Wierchy 64
25. SCHRONISKO POD WANTĄ K.G-01.25 4,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
26. SCHRONISKO ZA WANTĄ K.G-01.26 4,00 2,00 2,00  
Mleczek Tomasz - Jaskinie 6 (13)
Mleczek Tomasz - Zacisk 14
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
27. SCHRONISKO NAD NISZĄ K.G-01.27 8,50 2,50 2,50  
Fryś Piotr,Korzec Stanisław - Jaskinie 1(30) styczeń,marzec 2003 str. 33
28. WILCZE SCHRONISKO K.G-01.28 9,00      
Fryś Piotr,Korzec Stanisław - Jaskinie 1(30) styczeń,marzec 2003 str. 33
29. SCHRONISKO MUSZE K.G-01.29 5,00 3,00 3,00  
Mleczek Tomasz - informacja z 2003.05.27
Mleczek Tomasz - Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 53 /wiadomość/
30. SCHRONISKO Z TRÓJKĄTNYM OTWOREM K.G-01.30 3,00 1,50 1,50  
Mleczek Tomasz - informacja z 2003.05.27
Mleczek Tomasz - Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/
31. SCHRON KAMIENNA PUŁAPKA K.G-01.31 4,00 2,00 2,00  
Mleczek Tomasz - informacja z 2003.05.27
Mleczek Tomasz - Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/
32. TĘCZOWA JAMA K.G-01.32 32,00 7,00 7,00  
Mleczek Tomasz - informacja z 2003.05.27
Wiśniewski Wojciech W. - Dziennik Polski /sierpień 2003/ - wzrost dł. z 25-32 m.- okr. gł.= 7 m.
Mleczek Tomasz - Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/ /inna dł./
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 24
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/
33. GROTA DZIWOŻON K.G-01.33 7,00 3,00 3,00  
Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Wiśniewski Wojciech W. - Dziennik Polski 2003.08.22 nr.195, str 5 /wzmianka/
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 24
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/
34. CIOSKOWA STUDNIA K.G-01.34 2,00 2,00 2,00  
Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 24
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/
35. MIELECKI SCHRON K.G-01.35 3,00      
Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 24
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 54 /wiadomość/
36. JASKINIA W KLENINIE K.G-01.36 52,50 12,00 12,00  
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /dł.=52,50 m., gł. 12 m./
Kasperkiewicz Paweł - GPS 2009.10.03 /689 m/
Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy - 2009.10.03 /zdjęcia/
Buczek Krzsztof,Chlebek Andrzej,Błachut Radosław - Dokument Internetowy 2009.12.04a.
37. PAJĘCZ SCHRON K.G-01.37 1,80      
Buczek Kzsztof, Błachut Radosław - Dokument Internetow 2009.12.04b /zdjęcia. plan/
38. JASKINIA W BUKOWINIE K.G-01.38 4,50 1,50 1,50  
Buczek Kzsztof - Dokument Internetow 2009.12.12 /zdjęcia, plan, opis/
39. JASKINIA ZBÓJECKA K.G-02.01 7,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Wiśniewski Wojciech W.- Jaskinie Gorców, Kraków 1998
Wiśniewski Wojciech W.- Wierchy 63

strona wyżej