SPELEOKLUB Bielsko-Biała

Jaskinie Bieszczad
Lp. Obiekt jaskiniowy Kod Dł. Den. Głęb. Przew.
Literatura - źródła
1. SZTOLNIA W RABEM K.Bsz-01.01S 13,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
2. SCHRONISKO W CHRYSZCZATEJ K.Bsz-01.02 6,00 4,00 4,00  
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999
3. SZCZELINA NAD BRZEGIEM OSŁAWICY K.Bsz-01.03 X 3,00 1,50    
Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wiadomość o zniszczeniu obiektu
4. JASKINIA GÓRNA W NASICZNEM K.Bsz-02.01 28,00 6,00 6,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz,Szatkowski Bogdan - Jas.Beskidzkie 4 str.21 /nietop.-tabela/
Mleczek Tomasz - uściślenie nazwy 2003.04.30, Echo Połonin nr.13(36), str.20-21
5. JASKINIA DOLNA W NASICZNEM K.Bsz-02.02 62,50 20,90 20,90  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - uściślenie nazwy 2003.04.30, Echo Połonin nr.13(36), str.20-21
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne,wzrost dł. i gł./
6. SCHRONISKO W NASICZNEM III K.Bsz-02.03 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
7. SCHRONISKO W SMEREKU K.Bsz-02.04 6,00 2,00 2,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
8. JASKINIA DOBOSZA K.Bsz-02.05 13,00 4,50    
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999
Wiśniewski Wojciech W. - Mat. 35. Symp. Speologicznego /ikonografia/
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/, wzrost dł z 6 do 13 m, określono deniw.
Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(55) 2009 str. 31
9. DYDIOWSKA JAMA K.Bsz-02.06 26,00 15,00 15,00  
Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.13
Wiśniewski Wojciech W. - Dziennik Poplski /prawdopodobnie z / 2003.08.23 - rys historyczny
Mleczek Tomasz - Nowe jaskinie w Bieszczadach, Jaskinie nr 2(31) str. 29
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/
10. SCHRON KOŁO DYDIOWSKIEJ JAMY K.Bsz-02.07 2,00      
Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.13
Mleczek Tomasz - Nowe jaskinie w Bieszczadach, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/
11. STUDNIA LEŚNIKÓW K.Bsz-02.08 13,00 6,50 5,00 1,50
Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.30
Mleczek Tomasz - Nowe jaskinie w Bieszczadach, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/
12. ŻABI SCHRON K.Bsz-02.09 5,00      
Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.30
Mleczek Tomasz - Nowe jaskinie w Bieszczadach, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/
13. STUDNIA NAD DZIEDZIŃCEM K.Bsz-02.10 7,00 5,00 5,00  
Mleczek Tomasz - informacja 2003.04.30
Mleczek Tomasz - Nowe jaskinie w Bieszczadach, Jaskinie nr 2(31) str. 29 /wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/
14. SCHRON WŁÓCZĘGÓW K.Bsz-02.11 2,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr 1/1999
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość/
15. JASKINIA POD SZCZYTEM TARNICY K.Bsz-02.12 N 16,00 6,00 6,00  
Mleczek Tomasz - informacja 2003.07.22
Wiśniewski Wojciech W.- Dziennik Polski 2003.08.23 nr - 196(17989) str. 33 - opis jaskini
Mleczek Tomasz - Jaskinie 3(32)2003 str.- 23
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 52 /wiadomość + zdjęcie/
Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(55) 2009 str. 31 /wzmianka o zasypaniu jaskini, pod nazwą Jaskinia w Tanicy/
16. JASKINIA JAWORNICKA K.Bsz-02.13 11,00      
Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
17. SCHRON WOŁOSATY K.Bsz-02.14 1,50      
Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
18. SCHRONISKO KOSTYWSKIE K.Bsz-02.15 2,50      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(55) 2009 str. 31
19. SCHRONISKO W BERDZIE I K.Bsz-02.16 4,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne,masyw Halicza, 1333 m/
20. SCHRONISKO W BERDZIE II K.Bsz-02.17 6,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
21. SCHRON NAD BEREŻKAMI I K.Bsz-02.18 3,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne. Magura Stuposiańska 1016/
22. SCHRON NAD BEREŻKAMI II K.Bsz-02.19 2,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
23. SCHRON NAD BEREŻKAMI III K.Bsz-02.20 2,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
24. SCHRON NAD BEREŻKAMI IV K.Bsz-02.21 2,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/

strona wyżej