SPELEOKLUB Bielsko-Biała

Jaskinie Beskidu Niskiego
Lp. Obiekt jaskiniowy Kod Dł. Den. Głęb. Przew.
Literatura - źródła
1. PARTYZANCKA JAMA K.Bn-01.01 47,00 14,00 14,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str. 41
Mleczek Tomasz - GPS 2009.10.03
Kaspekiewicz Paweł - okeślenie wysok. - 641 m. 2009.10.03
Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy - 2009.10.03 /zdjęcie otworu/
2. SCHRONISKO POD KONARAMI K.Bn-01.02 4,00 1,00 1,00  
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego str. 54 /wzmianka/
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/,str.37 plan i opis
3. JASKINIA NAD KAMIENIOŁOMEM K.Bn-02.01 25,00 6,00 6,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.42 /brak planu/
4. JASKINIA ZŁOMISTA K.Bn-02.02 N 12,00 3,00 3,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G.,Mleczek T.- inf.o zmniejszeniu obiektu Zacisk 18
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.42 /brak planu/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 3 i 30 - informacja o zawaleniu obiektu
5. SZCZELINA PRZY SZLAKU K.Bn-02.03 5,00 3,50 3,50  
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.5
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.42 /bez planu/
6. SCHRONISKO NAD KAMIENIOŁOMEM II K.Bn-02.04 3,00 1,00 1,00  
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.07.01
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 30
7. SCHRONISKO NAD SZKIELETEM K.Bn-02.05 3,00      
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.07.01
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 31
8. SCHRONISKO NA MAGIERCE K.Bn-02.06 6,50 3,00   3,00
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego str. 54 /wzmianka/
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciecch J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/, str.37 - opis, str.53 plan
9. SCHRONISKO W OSTRYM WIERCHU K.Bn-03.01 N 2,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G.Mleczek T.- Zacisk 18 /wzmianka o zawaleniu/
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.17 - inf.o "rozchyleniu ścian"
10. ZBÓJECKA NORA K.Bn-03.02 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
11. ZBÓJECKA SYPIALNIA K.Bn-03.03 6,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
12. ZBÓJECKA DZIURA K.Bn-03.04 7,00 3,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Szura Czesław - Zacisk 15
Polok Mariusz - GPS /tak jak do K.Bn-03.06/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.43 - wzmianka
13. SZCZELINA W OSTRYM WIERCHU K.Bn-03.05 3,50 2,00 2,00  
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.17
Gubała Wojciech J. - Zacisk 25 /2005/str. 33 "sprawa lodu"
14. ZBÓJECKA SPIŻARNIA K.Bn-03.06 2,50 1,00   1,00
Polok Mariusz - Speleoklub"Aven"Sosnowiec - jaskinia do dokumentacji
Polok Mariusz - GPS
Mleczek T. - jest to ten sam obiekt co K.Bn-03.04 /2002/
Gubała Wojciech J. - informacja /2007.03.10/O wykreśleniu nazwy Jaskinia w Bielicznej K.Bn-03.06X i zastąpienie jej
Zbójecką Spiżarnią K.Bn-03.06

Gubała Wojciecch J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/, str.38 plan i opis

15. JASKINIA REGETOWSKA K.Bn-03.07 10,00 3,50 3,50  
Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
16. SZCZELINA JAWORZYŃSKA K.Bn-03.08 7,00 2,70 2,70  
Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
17. SCHRONISKO MAŁE K.Bn-04.01 3,50      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
18. SCHRONISKO POD WIELKIM BLOKIEM K.Bn-04.02 8,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
19. NISKA DZIURA K.Bn-04.03 11,00 2,00 2,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.43 - wzmianka
20. JASNA SZPARA K.Bn-04.04 6,00 3,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G.,Mleczek T.- Zacisk 18 /wzmianka o zm. dł./
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.- 5
21. POCHYŁY KORYTARZ K.Bn-04.05 N 3,50 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G.,Mleczek T.- Zacisk 18 /wzmianka o zawaleniu/
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.5
22. ŻABIA SZCZELINA K.Bn-04.06 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
23. MOKRA STUDZIENKA K.Bn-04.07 N 5,00 3,00 3,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G.Mleczek T. - Zacisk 18 /wzmianka o zawaleniu/
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.5
24. SCHRONISKO PODWÓJNE K.Bn-04.08 N 6,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G.,Mleczek T.- Zacisk 18 /wzmianka o zawaleniu/
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.5
25. SCHRONISKO W BODAKACH I (SCHRONISKO B-9) K.Bn-04.09 3,00 1,50 1,50  
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.6
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
26. SCHRONISKO W BODAKACH II (SCHRONISKO B-10) K.Bn-04.10 4,00 3,00 3,00  
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.6
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
27. SCHRONISKO W BODAKACH III (SCHRONISKO B-11) K.Bn-04.11 9,00 2,50 2,50  
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.6
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

28. OKAP POD BUTANEM K.Bn-04.12 6,00      
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.7
29. SCHRONISKO W BODAKACH IV (SCHRONISKO B-13) K.Bn-04.13 3,00      
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.7
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

30. GORLICKA KOLEBA I K.Bn-04.14 9,50      
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.18
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.43 - wzmianka
31. GORLICKA KOLEBA II K.Bn-04.15 9,00 2,50    
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.19
32. SCHRONISKO W BODAKACH V (SCHR. W BODAKACH III) K.Bn-04.16 4,50      
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.19
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

33. SCHRONISKO W BODAKACH VI (SCHR. W BODAKACH IV) K.Bn-04.17 3,00      
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.19
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

34. SCHRONISKO W BODAKACH VII (SCHR. W BODAKACH V) K.Bn-04.18 4,50 2,00 2,00  
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.20
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

35. SCHRONISKO W OSTREJ GÓRZE I (OBIEKT OG-1) K.Bn-04.19 2,00      
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.20
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

36. SCHRONISKO W OSTREJ GÓRZE II (OBIEKT OG-2) K.Bn-04.20 3,50 1,50 1,50  
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.20
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

37. SCHRONISKO WODNE W BODAKACH K.Bn-04.21 2,00      
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03
Gubała Wojciech J. - Zacisk 25 /2005/ str. 32 - plan
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.38 - plan i opis
38. SCHRONISKO W OSTREJ GÓRZE III K.Bn-04.22 2,20      
Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
39. HOLSKA DZIURA K.Bn-04.23 5,00 0,50   0,50
Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
40. SCHRONISKO WODNE II K.Bn-04.24 4,00 0,50   0,50
41. JASKINIA MROCZNA K.Bn-05.01 198,00 15,50 15,50  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999 /nietoperze/
Alexandrowicz,Poprawa red.Ochr.Georóżn.w Polskich Karp.2000
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.43
Szura Czesław - sprawozdanie z 2004.07.16
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38.Sympozjum Speleologicznego /2004/ str 54 wzrost dł. o 10 m do 185.
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 2, 3 /zmiana gł. z -17 na -15.5/ i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03 o zwiększeniu dł. z 185 do 193 m.
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.05 nowa dł. = 198 m
Gubała Wojciech J. - Zacisk 25 /2005/ str. 32 - plan nowych partii
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.25-26 /nietoperze/
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.29 - informacja o punktach asekuracyjnych
Rutka J.- Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.30 - szkic techniczny
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.38 - plan i opis nowych partii
42. SCHRONISKO W KORNUTACH I (ŚMIETNIK) K.Bn-05.02 3,50      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
43. SCHRONISKO W KORNUTACH II K.Bn-05.03 6,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
44. JASKINIA W KORNUTACH III K.Bn-05.04 11,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
45. SCHRONISKO W KORNUTACH IV K.Bn-05.05 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
46. JASKINIA W KORNUTACH V K.Bn-05.06 10,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
47. SCHRONISKO W KORNUTACH VI K.Bn-05.07 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
48. SCHRONISKO W KORNUTACH VII K.Bn-05.08 6,50      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 - informacja o wzroście dł. z 5 do 6,5 m
49. SCHRONISKO W KORNUTACH VIII K.Bn-05.09 7,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
50. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ I K.Bn-05.10 N 5,00      
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01 /zawalenie obiektu/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 31
51. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ II K.Bn-05.11 2,50      
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 32
52. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ III K.Bn-05.12 4,00 1,00    
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01, 2004.06.27 /deniwelacja/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 2 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 33
53. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ IV (SCHRONISKO ZE ŹRÓDŁEM) K.Bn-05.13 5,00 1,50   1,50
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.06.27
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 3 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 33
54. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ V K.Bn-05.14 4,00 0,50   0,50
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.06.27
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 34
55. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ VI K.Bn-05.15 3,00      
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.06.27
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 35
56. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ VII (SCHR. SZCZELINOWE) K.Bn-05.16 2,50      
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 3 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 36
57. OKAP NA WĄTKOWEJ K.Bn-05.17 3,00      
Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 37
58. JASKINIA W KORNUTACH IX K.Bn-05.18 5,00 1,00    
Mleczek Tomasz - 2004.05.10 informacja
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 2 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 38
59. SCHRONISKO W KORNUTACH X K.Bn-05.19 3,00 1,50   1,50
Mleczek Tomasz - 2004.05.10 informacja
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 2 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 38
60. JASKINIA W KORNUTACH XI K.Bn-05.20 7,00 2,00   2,00
Mleczek Tomasz - 2004.05.10 informacja
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 2 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 39
61. SCHRONISKO W KORNUTACH XII K.Bn-05.21 3,00      
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.06.27
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 2 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 40
62. SCHRONISKO W KORNUTACH XIII K.Bn-05.22 4,00 2,00   2,00
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego /2004/ str. 54 /wzmianka/
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.39 - plan i opis
63. SCHRONISKO W KORNUTACH XIV K.Bn-05.23 5,00 2,00 2,00  
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego /2004/ str. 54 /wzmianka/
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.40 - plan i opis
64. SCHRONISKO W KORNUTACH XV K.Bn-05.24 4,00 0,50 0,50  
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego /2004/ str. 54 /wzmianka/
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.40 - plan i opis /obiekt zmniejszył dł. o 1 m/
65. SCHRONISKO W KORNUTACH XVI K.Bn-05.25 2,50      
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.41 - plan i opis
66. SCHRONISKO W KORNUTACH XVII K.Bn-05.26 6,50 1,50   1,50
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.38 - plan i opis
67. SCHRONISKO W KORNUTACH XVII K.Bn-05.27 3,50 1,50   1,50
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.42 - plan i opis
68. SCHRONISKO W KORNUTACH XIX K.Bn-05.28 2,50      
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03 /określono deniwelacje/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.42 - plan i opis
69. SCHRONISKO NA WĄTKOWEJ VIII K.Bn-05.29 2,50 0,50   0,50
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.05
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.43 - plan i opis
70. SCHRONISKO SALAMANDRY K.Bn-05.30 6,00 2,00 1,00 1,00
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03, 2004.11.05
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.43 - plan i opis
71. SCHRONISKO Z GRZYBEM K.Bn-05.31 5,00 1,00   1,00
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.44 - plan i opis
72. SCHRONISKO SEROWE K.Bn-05.32 4,50      
Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/, uwaga w Mat. Sympozj. wkradł się błąd!
73. SCHRONISKO W KORNUTACH XX K.Bn-05.33 3,00      
Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
74. JASKINIA LESSOWA NA MARESZCE K.Bn-05.34 14,30 2,80 2,80  
Szura Czesław - informacja wrzesień 2009
75. SCHRONISKO W DIABLIM KAMIENIU I K.Bn-06.01 3,50      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
76. JASKINIA W DIABLIM KAMIENIU II K.Bn-06.02 10,00 5,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
77. SCHRONISKO W DIABLIM KAMIENIU III K.Bn-06.03 3,50      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
78. JASKINIA PRZY WODOSPADZIE K.Bn-06.04 6,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.45 - wzmianka
79. SCHRONISKO W DIABLIM KAMIENIU IV K.Bn-06.05 4,00      
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.8
80. SZCZELINA W DIABLIM KAMIENIU K.Bn-06.06 6,00 4,50    
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.8
81. OKAP PRZY WODOSPADZIE K.Bn-06.07 4,00      
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.9
82. JASKINIA RYSIA K.Bn-07.01 25,00 6,00 6,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.45 - wzmianka
83. JASKINIA W ZAMKOWEJ GÓRZE I K.Bn-07.02 7,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.33 /zdjęcie, nieprecyzyjna nazwa/
84. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE II K.Bn-07.03 4,00 2,00 2,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
85. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE III K.Bn-07.04 9,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
86. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE IV K.Bn-07.05 4,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
87. JASKINIA W ZAMKOWEJ GÓRZE V K.Bn-07.06 8,00 4,00   4,00
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
88. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE VI K.Bn-07.07 10,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
89. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE VII K.Bn-07.08 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
90. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE VIII K.Bn-07.09 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
91. LEŚNA STUDNIA K.Bn-07.10 20,00 9,00 9,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.45 - wzmianka
92. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE IX K.Bn-07.11 7,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Materiały 35.Sympozium Speologicznego /2001/
93. SCHRONISKO W ZAMKOWEJ GÓRZE X K.Bn-07.12 4,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
94. NORA NAD POTOKIEM K.Bn-07.13 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
95. SCHRONISKO MAJOWE K.Bn-07.14 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
96. RYGLICKA DZIURA K.Bn-07.15 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
97. JASKINIA W SKAŁCE K.Bn-07.16 15,00 6,00    
Suski Rafał - Materiały 35.Sympozium Speologicznego /2001/
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.17
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.45 - wzmianka
98. SCHRONISKO Z PODGRZYBKIEM K.Bn-07.17 4,00      
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.18
99. SCHRONISKO POD GRANIĄ K.Bn-07.18 2,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
100. SCHRONISKO DŻDŻU K.Bn-07.19 2,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
101. JASKINIA KOTULI K.Bn-07.20 6,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
102. KOLEBA SIEDMIU OS K.Bn-07.21 2,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
103. SARNIA KOLEBA K.Bn-07.22 2,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
104. WYŻNA KOLEBA K.Bn-07.23 4,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
105. NIŻNA KOLEBA K.Bn-07.24 3,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
106. SZCZELINA MIĘDZY WANTAMI K.Bn-07.25 5,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
107. SCHRON NAD SZCZELINĄ MIĘDZY WANTAMI K.Bn-07.26 2,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
108. SZCZELINA JEŻYNOWA K.Bn-07.27 14,50 5,00    
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
109. SCHRON W KOMINIE K.Bn-07.28 3,00 0,50   0,50
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
110. NISZA PRZY DRODZE K.Bn-07.29 2,00      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
111. SCHRONISKO Z PRZEŁAZEM K.Bn-07.30 2,50      
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
112. OKAP Z TRZEMA SZCZELINAMI K.Bn-07.31 13,00 3,50    
Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
113. SCHRON W ŚCIANIE K.Bn-07.32 3,00 1,00   1,00
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
114. SCHRONISKO PRZEZIOROWE K.Bn-07.33 5,00      
Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
115. SZCZELINA POD DZIURAWYM BUKIEM K.Bn-07.34 3,00      
Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
116. RUSKA KOLEBA K.Bn-07.35 4,00 1,50   1,50
Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
117. LISIA KOLEBA K.Bn-07.36 8,00 1,50 1,50  
Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
118. SCHRONISKO NA GRANI K.Bn-07.37 2,00      
Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
119. SCHRONISKO LISTOPADOWE K.Bn-07.38 1,50      
Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
120. SCHRONISKO WRZEŚNIOWE K.Bn-07.39 4,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009
121. PTASI SCHRON K.Bn-07.40 2,50      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
122. SCHRONISKO W HAŁBOWIE I K.Bn-08.01 6,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
123. SCHRONISKO W HAŁBOWIE II K.Bn-08.02 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
124. SCHRONISKO W HAŁBOWIE III K.Bn-08.03 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
125. SCHRONISKO POD MASZTEM K.Bn-08.04 6,00 2,00 2,00  
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.13
126. SCHRONISKO JAMY K.Bn-08.05 5,00      
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.14
127. JASKINIA GEOGRAFÓW K.Bn-08.06 31,00 3,00    
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Suski Rafał - Materiały 35.Sympozium Speologicznego /2001/
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.14
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.45 - wzmianka
128. SCHRONISKO W ROZPADLINIE K.Bn-08.07 2,00      
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.15
129. SCHRONISKO CZUBAJKOWE K.Bn-08.08 14,00      
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.16
130. SCHRONISKO ZAŁOM K.Bn-08.09 4,50 2,00    
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.16
131. BERETOWA KOLEBA K.Bn-08.10 4,00      
Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006/wzmianka/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 44 - krótka informacja
132. SCHRONISKO W HAŁBOWIE IV K.Bn-08.11 2,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009
133. SCHRONISKO W HAŁBOWIE V K.Bn-08.12 1,50      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009
134. DZIURA Z CZASZKAMI K.Bn-09.01 18,00 3,00 3,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka
135. JASKINIA BODZIOCH WIELKI K.Bn-09.02 12,00 4,50 4,50  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
136. STUDNIA LOTNIKÓW K.Bn-09.03 20,00 9,00 9,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka
137. SZCZELINA LIPOWICKA K.Bn-09.04 105,00 10,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 + schemat rozmieszczenia str. 50
Ganszer Jerzy - 2007.06.30 GPS, określono wysok. otworu - 374 m
138. GANGUSIOWA JAMA K.Bn-09.05 190,00 11,00 11,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz,Szatkowski Bogdan - Jas.Beskidzkie 4 str.21 /nietop.-tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 + schemat rozmieszczenia str. 50
Ganszer Jerzy - 2007.06.30 GPS, określono wysok. otworu - 374 m.
139. JASKINIA POKORNEGO (SCHRONISKO L-3) K.Bn-09.06 10,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

140. SCHRONISKO GANGUSIOWE I (SCHRONISKO L-35) K.Bn-09.07 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

141. SCHRONISKO GANGUSIOWE II (SCHRONISKO L-34) K.Bn-09.08 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005
142. SCHRONISKO GANGUSIOWE III (SCHRONISKO L-33) K.Bn-09.09 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005
143. SCHRONISKO L-11 K.Bn-09.10 X 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03 o dołączeniu obiektu do Jaskini Drwali K.Bn-09.70
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 44 - krótka informacja
144. JASKINIA STALAKTYTOWA K.Bn-09.11 6,00 2,50 2,50  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Urban J.,Margielewski W.,Zak K.,Schejbal-chwastek M.,Mleczek T.,Szura C.,Hercman H.,Sujka G. - 9th International Symp.on
Pseudokarst /2006/ Preliminary Data on Speleothems in the Cave....83-85

Urban J.,Margielewski W.,Żak K.,Schejbal-Chwastek M.,Mleczek T.,Szura C.,Hercman H.,Sujka G.- Mineralogia i Wiek Nacieków z
Jaskiń Beskidzkich - Materiały 40.Sympozjum Speologicznego /2006/ str.65
145. MAŁA STUDNIA LOTNIKÓW (SCHRONISKO L-32) K.Bn-09.12 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

146. JASKINIA EKOLOGÓW K.Bn-09.13 30,00 7,00 7,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka
147. JASKINIA ZMARZŁA (SCHRONISKO L-36) K.Bn-09.14 X 8,00 4,50 4,50  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006. Informacja o doł. obiektu do Lodowej Szczeliny
148. LODOWA SZCZELINA K.Bn-09.15 166,00 10,50 10,50 1,00
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 + schemat rozmieszczenia str. 50
Gubała Wojciech J. - Zacisk 25 /2005/str. 33 "sprawa lodu"
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006.Wzrost dł. i przyłączenie Jaskini Zmarzłej.
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/ zmniejszenie dł.z 200 do 166, zwiększenie den.
149. JASKINIA UKRYTA (JASKINIA L-5) K.Bn-09.16 23,00 5,00 5,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006.Wzrost dł. z 15 do 23.
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /plan/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
150. SCHRONISKO W STARYM OSUWISKU I (SCHRONISKO L-41) K.Bn-09.17 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz,Szatkowski Bogdan - Jas.Beskidzkie 4 str.21 /nietop.-tabela/
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
151. SCHRONISKO W STARYM OSUWISKU II (SCHRONISKO L-40) K.Bn-09.18 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
152. SCHRONISKO W STARYM OSUWISKU III (SCHRONISKO L-39) K.Bn-09.19 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
153. SCHRONISKO W STARYM OSUWISKU IV (SCHRONISKO L-15) K.Bn-09.20 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
154. SCHRONISKO W GRZĘDZIE I (SCHRONISKO L-6) K.Bn-09.21 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
155. SCHRONISKO W GRZĘDZIE II (SCHRONISKO L-7) K.Bn-09.22 14,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
156. SCHRONISKO L-8 K.Bn-09.23 X 8,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
157. NOWA DZIURA K.Bn-09.24 22,00 5,50    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka + schemat rozmieszczenia str. 50
158. SUCHA DZIURA K.Bn-09.25 22,00 5,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka + schemat rozmieszczenia str. 50
Mleczek T.- strona int.Spel.Beskidzkiego - informacja z 2003.09.14 - zmniejszenie dł. o 2 m. /zawał/
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
159. JASKINIA L-22 K.Bn-09.26 N 10,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - inf. z 2002.06.11, strona www Spel.Beskidzkiego
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41
160. JASKINIA L-24 K.Bn-09.27 N 10,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - inf. z 2002.06.11, strona www Spel.Beskidzkiego
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41
161. SCHRON GUBAŁÓWKA (SCHRONISKO L-50) K.Bn-09.28 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
162. KOLEBA BANIORZY (SCHRONISKO L-49) K.Bn-09.29 8,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
163. JASKINIA KILANOWSKA (JASKINIA L-19) K.Bn-09.30 15,00 3,00 3,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
164. MARSZAŁKOWA DZIURA (SCHRONISKO L-20) K.Bn-09.31 10,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
165. SCHRONISKO SZPAROWE I (SCHRONISKO L-47) K.Bn-09.32 8,00 3,00 3,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
166. SCHRONISKO SZPAROWE II (SCHRONISKO L-48) K.Bn-09.33 3,00 1,50 1,50  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
167. SCHRONISKO SZPAROWE III (SCHRONISKO L-43) K.Bn-09.34 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
168. GERLACHOWA JAMA (SCHRONISKO L-46) K.Bn-09.35 8,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
169. SCHRONISKO SZPAROWE IV (SCHRONISKO L-45) K.Bn-09.36 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
170. JASKINIA BESKIDNIKÓW (SCHRONISKO L-44) K.Bn-09.37 9,00 3,50 3,50  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
171. STUDNIA GOPROWCÓW (SCHRONISKO L-42) K.Bn-09.38 5,00 4,00 4,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
172. JASKINIA ŚWIĘTEGO JANA K.Bn-09.39 53,00 7,00 7,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz,Szatkowski Bogdan - Jas.Beskidzkie 4 str.21 /nietop.-tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 + schemat rozmieszczenia str. 50
173. JASKINIA KACZA K.Bn-09.40 49,00 8,00 8,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz,Szatkowski Bogdan - Jas.Beskidzkie 4 str.21 /nietop.-tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 + schemat rozmieszczenia str. 50
174. JASKINIA WILGOTNA K.Bn-09.41 22,00 5,00 5,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka
175. MAŁA DIABLA DZIURA K.Bn-09.42 26,00 6,00 6,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz,Szatkowski Bogdan - Jas.Beskidzkie 4 str.21 /nietop.-tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka
176. SCHRONISKO HUMUSOWE I (SCHRONISKO L-52) K.Bn-09.43 6,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
177. SCHRONISKO HUMUSOWE II (SCHRONISKO L-53) K.Bn-09.44 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
178. SCHRONISKO HUMUSOWE III (SCHRONISKO L-54) K.Bn-09.45 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
179. DĘBICKA STUDNIA I K.Bn-09.46 26,00 6,00 6,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek T.- strona int.Spel.Beskidzkiego - inf. z 2003.09.14 - zwiększenie dł. przez przył.Krakowskiej Studni K.Bn-09.69X
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28 /wzrost dł z 19 do 26 m, do nazwy dodano "I"/
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 44 - krótka informacja, wzrost gł. z 4 do 6 m.
180. JASNA STUDNIA (SCHRONISKO L-29) K.Bn-09.47 4,00 4,00 4,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
181. CIEMNA STUDNIA (SCHRONISKO L-28) K.Bn-09.48 4,00 4,00 4,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
182. SCHRONISKO KARAWANOWE (SCHRONISKO L-14) K.Bn-09.49 4,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
183. BAWOŁA PIWNICA (SCHRONISKO L-25) K.Bn-09.50 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
184. JASKINIA GÓRNA K.Bn-09.51 18,00 4,00 4,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka + schemat rozmieszczenia str. 50
185. SZCZELINA PODKOWCA (SCHRONISKO L-30) K.Bn-09.52 8,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz,Szatkowski Bogdan - Jas.Beskidzkie 4 str.21 /nietop.-tabela/
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
186. WOLNIKOWA JAMA (SCHRONISKO L-27) K.Bn-09.53 7,00 2,00 2,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
187. JASKINIA KRZANOWSKIEGO K.Bn-09.54 15,00 3,00 3,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek T.- strona int.Spel.Beskidzkiego - informacja z 2003.09.14 - zwiększenie dł. o 5 m
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
188. SCHRONISKO SZPAROWE V (SCHRONISKO L-55) K.Bn-09.55 6,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
189. SCHRONISKO SZPAROWE VI (SCHRONISKO L-56) K.Bn-09.56 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
190. SCHRONISKO GANGUSIOWE IV (SCHRONISKO L-57) K.Bn-09.57 6,00      
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
191. SCHRONISKO ADOLFA (SCHRONISKO L-58) K.Bn-09.58 3,00      
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
192. SCHRONISKO W ROWIE (SCHRONISKO L-59) K.Bn-09.59 3,00      
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
193. DŁUGI OKAP K.Bn-09.60 13,00 2,50 2,50  
Klassek G. Mleczek T. - Materiały 33 Sympozjum Speleol.
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
194. SCHRONISKO W TRZCIANCE I (SCHRONISKO T-1) K.Bn-09.61 2,50      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
195. SCHRONISKO W TRZCIANCE II (SCHRONISKO T-2) K.Bn-09.62 2,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
196. SCHRONISKO W TRZCIANCE III (SCHRONISKO T-3) K.Bn-09.63 1,50      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
197. SCHRONISKO W TRZCIANCE IV (SCHRONISKO T-4) K.Bn-09.64 3,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
198. SCHRONISKO W TRZCIANCE V (SCHRONISKO T-5) K.Bn-09.65 3,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
199. SCHRONISKO W TRZCIANCE VI (SCHRONISKO T-6) K.Bn-09.66 3,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
200. SCHRONISKO W TRZCIANCE VII (SCHRONISKO T-7) K.Bn-09.67 3,00      
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
201. SCHRONISKO W TRZCIANCE VIII (SCHRONISKO T-8) K.Bn-09.68 7,00 5,00   5,00
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 - wzmianka
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
202. KRAKOWSKA STUDNIA K.Bn-09.69 X 10,00 3,50 3,50  
Klassek G.,Mleczek T.- Zacisk 18 /wzmianka/
Mleczek T.- strona int.Spel.Beskidzkiego - informacja z 2003.09.14 - obiekt przyłączony do Dębickiej Studni K.Bn-09.46
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41
203. JASKINIA DRWALI - SŁOWIAŃSKA K.Bn-09.70 601,00 23,80 23,80  
Mleczek Tomasz - informacja 2003.12.24
Suski Rafał - informacja 2004.02.04 - określenie nazwy jaskini /dane metryczne będą weryfikowane!/
Mleczek Tomasz - informacja 2004.02.22 - dodanie drugiego członu nazwy /Słowiańska/
Szura Czesław - sprawozdanie z 2004.07.14
Suski Rafał, Tęczar Renata - Jaskinie 2(35) /2004/ - str.24-27
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str 11
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str 12
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41 /wzmianka/
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38.Sympozjum Speleologicznego /2004/ str 53 /wzrost dł. z 471 do 483,5 m./
Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 27 - zdjęcie nacieków
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl /wzrost dł. z 483,5 do 558,5 m/
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl (2005.01.04) /wzrost dł. do 564 m./
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28-29 /opis i plan obiektu//przyjęto nową formę nazwy !/
Gubała Wojciech J. - Zacisk 25 /2005/str. 33 "sprawa lodu"
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka o II otworze
Urban J.,Margielewski W.,Zak K.,Schejbal-chwastek M.,Mleczek T.,Szura C.,Hercman H.,Sujka G. - 9th International Symp.on
Pseudokarst /2006/ Preliminary Data on Speleothems in the Cave....83-85
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006.Wzrost dł z 564 do 599m.
Urban J.,Margielewski W.,Żak K.,Schejbal-Chwastek M.,Mleczek T.,Szura C.,Hercman H.,Sujka G.- Mineralogia i Wiek Nacieków z
Jaskiń Beskidzkich - Materiały 40.Sympozjum Speologicznego /2006/ str.65
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 17 /plan/str. 28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. Rutka J.- Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.30 - szkic techniczny
Ganszer Jerzy - 2007.06.30 GPS, określono wysok. otworu - 365 m.
Mleczek Tomasz - 2008.04.04 informacja /wzrost dł z 599 do 601/
204. JASKINIA KLUBOWA K.Bn-09.71 9,00 2,50 2,00 0,50
Klassek G.,Mleczek T. - Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego /2004/ str. 53 /wzmianka/
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03 /wzgost dł. o 1 m./
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28 /wzmianka/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/, str.45 - plan i opis
205. GANGUSIOWE SCHRONISKO V K.Bn-09.72 5,00 1,50    
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28 /określono dł. obiektu = 5 m/
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka pod nazwą Schronisko Gangusaiowe V/
Gubała wojciech J. - Informacja 2007.03.10 o uściśleniu nazwy - Gangusiowe Schronisko V
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.45 - plan i opis
206. DĘBICKA STUDNIA II K.Bn-09.73 6,00 3,00 3,00  
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl (2005.01.04)
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28 /wzmianka/
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 46 informacje
207. PAJĘCZA SZCZELINA K.Bn-09.74 16,00 4,00 4,00  
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl (2005.01.04)
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28 /wzmianka/
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 46 informacje
208. JASKINIA MAKSYMILIANA K.Bn-09.75 9,00 3,00 3,00  
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl (2005.01.04)
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28 /wzmianka/
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 46 informacje
209. JASKINA BODZIOCH MAŁY K.Bn-09.76 7,00 2,50 1,00 1,50
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl (2005.01.04)
Gubała Wojciech J.,Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(37) 2004 str. 28
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 46 informacje
210. SCHRONISKO MIODOWE K.Bn-09.77 4,00 1,50 1,50  
Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 46 informacje
211. DZIURA PRZY DRODZE K.Bn-09.78 2,00      
Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 47 informacje
212. STUDNIA ZGODY K.Bn-09.79 12,00 4,10 4,10  
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2006
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /plan/- określono gł obiektu na 4 m.?
213. SCHRON W ROZPADLINIE ZA SUCHĄ DZIURĄ K.Bn-09.80 5,00      
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
214. SCHRONISKO W KALITÓWCE K.Bn-09.81 5,00 2,70   2,70
Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
215. GANGUSIOWA KOLEBA GÓRNA K.Bn-09.82 1,50      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne, błędn kod/
Mleczek Tomasz - zmiana kodu 2009.09.24
216. GANGUSIOWA KOLEBA DOLNA K.Bn-09.83 3,50      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
Mleczek Tomasz - zmiana kodu 2009.09.24
217. SCHRON PRZY DRODZE DO BARWINKA I K.Bn-09.84 4,00      
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiał sympozjalne/
Mleczek Tomasz - zmiana kodu 2009.09.24
218. JASKINIA POD LASEM I K.Bn-10.01 17,00 5,00 3,50 1,50
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.-464-480m
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.50 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia
219. JASKINIA POD LASEM II K.Bn-10.02 7,00 5,00 5,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.465-480m.
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.50 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia
220. JASKINIA NA WIERZCHOWINIE I K.Bn-10.03 22,00 5,00 5,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Wiśniewski Wojciech W.- Wierchy 63 /ogólnie/
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.475m.
Mleczek Tomasz - informacja o połączeniu z K.Bn-10.04, dane z internetu
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
2003r. - informacja o ponownym połączeniu z J.N.W.II - dane ze strony www Speleoklubu Beskidzkiego
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.50 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41
221. JASKINIA NA WIERZCHOWINIE II K.Bn-10.04 20,00 6,00 6,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Wiśniewski Wojciech W.- Wierchy 63 /ogólnie/
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.474m.
Mleczek Tomasz - informacja o połączeniu z K.Bn-10.03, dane z internetu
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
2003r. - informacja o ponownym połączeniu z J.N.W.I - dane ze strony www Speleoklubu Beskidzkiego
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.50 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Mat.37.Symp.Speolog.Wojcieszów 2003 /wkładaka/wzmianka/
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41
222. JASKINIA PRZY SZKÓŁCE K.Bn-10.05 47,00 6,00 6,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Wiśniewski Wojciech W.- Wierchy 63 /ogólnie/
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999 /nietoperze/
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.470 m.
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.50 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia
Rybarski Dariusz - sprawozdanie SBB 2008.03.12 /wzmianka o salamandrach/
223. JASKINIA POD BUKIEM K.Bn-10.06 34,00 8,00 7,00 1,00
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Wiśniewski Wojciech W.- Wierchy 63 /ogólnie/
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999 /nietoperze/
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.459 m.
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.51 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia str. 50
224. JASKINIA U WRÓBLA (JASKINIA C-7) K.Bn-10.07 8,00 3,00 3,00  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.51 - wzmianka
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
225. SCHRONISKO CERGOWSKIE I (SCHRONISKO C-8) K.Bn-10.08 7,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
226. SCHRONISKO CERGOWSKIE II (SCHRONISKO C-9) K.Bn-10.09 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
227. JASKINIA GDZIE SAMOLOT SPADŁ K.Bn-10.10 32,00 5,40 5,40  
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.34 /plany z różnych okresów/
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.605 m.
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.51 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia str. 50
Suski Rafał - wiadomość z 2004.05.04 o odkryciu się nowej "salki" dł 2 m /dł. wzrosła z 20 do 22 m/
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006.Wzrost dł z 22 do 32m i sprecyzowano gł.
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka//nierścisła nazwa obiektu!/
228. JASKINIA GDZIE WPADŁ GROTOŁAZ K.Bn-10.11 75,00 15,00 15,00  
Mleczek Tomasz - Jamnik 2001r. str.36 /plan/ - w ramach art. R.Suskiego
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.609 m.
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.9
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.51 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia str. 50
229. STUDNIA W PIOTRUSIU K.Bn-10.12 6,00 4,00 4,00  
Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.10
Mleczek T.- Echo Połonin 9(32) str.32 /błędny kod/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 - wzmianka
Ganszer Jerzy - 2007.07.01 GPS, określono wysok. otworu - 506 m.
230. JASKINIA WODNA W PIOTRUSIU K.Bn-10.13 12,00 4,00 4,00  
Suski Rafał - Jaskinie 1(22) 2001
Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.11
Mleczek T.- Echo Połonin 9(32) str.32
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52
Ganszer Jerzy - 2007.07.01 GPS, określono wysok. otworu - 506 m.
231. SZCZELINA W PIOTRUSIU K.Bn-10.14 2,00      
Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.12
Mleczek T.- Echo Połonin 9(32) str.32
232. SCHRONISKO CERGOWSKIE III (SCHRONISKO C - 10) K.Bn-10.15 3,50 1,10 1,10  
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 47 plan i opis
233. SCHRONISKO CERGOWSKIE IV (SCHRONISKO C - 11) K.Bn-10.16 2,00 1,00 1,00  
Strona internetowa Speleoklubu Beskidzkiego www.ssb.strefa.pl
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 47 plan i opis
234. OKAP W CERGOWEJ K.Bn-10.17 5,50      
Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 48 plan i opis
235. SCHRONISKO CERGOWSKIE V K.Bn-10.18 7,00 0,80    
Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 48 plan i opis
236. SCHRONISKO CERGOWSKIE VI K.Bn-10.19 3,50      
Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 49 plan i opis
237. SCHRONISKO CERGOWSKIE VII K.Bn-10.20 2,50      
Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 49 plan i opis
238. SCHRONISKO CERGOWSKIE VIII K.Bn-10.21 2,50      
Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 49 plan i opis
239. JASKINIA KSIĘŻYCOWA K.Bn-10.22 8,50 2,70 2,70  
Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
240. OKAP W CERGOWEJ II K.Bn-10.23 6,00 1,60 1,20 0,40
Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
241. JASKINIA NASZA K.Bn-10.24 11,00 3,00 3,00  
Radecki Andrzej - sprawozdanie 2007.06.30-07.01
Ganszer Jerzy - GPS, określono wysokość otworu - 518 m. Dokument internetowy 2007-2 /zdjęcie otworu/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
242. SCHRONISKO Z OKNEM K.Bn-11.01 10,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.34 /zdjęcie otworu/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 - wzmianka
243. SCHRONISKO Z KOMINEM K.Bn-11.02 8,00 7,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 - wzmianka
244. SCHRONISKO POD KAMIENIEM K.Bn-11.03 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
245. SCHRONISKO GÓRNICKIE WROTA K.Bn-12.01 6,00 3,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r. str.33 /zdjęcie/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 /wzmianka/
246. DZIURA POD SINYM WYREM K.Bn-12.02 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
247. LISIA JAMA K.Bn-12.03 11,00 2,00    
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 - wzmianka

248. SCHRONISKO POD JEDYNKĄ K.Bn-12.04 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
249. GÓRNICKA KOLEBA I K.Bn-12.05 5,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
250. GÓRNICKA KOLEBA II K.Bn-12.06 3,00      
Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998

strona wyżej