POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2013.04.23

Podkowce małe w najwyżej położonych obiektach jaskiniowych Polski

 

Rejestr Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" Bielsko-Biała

Zestawienie prowadzi Jerzy Ganszer - info@bialy-orzel.com.pl

Uwaga jest to jedynie próba uszeregowania "najwyższych" stanowisk z uwzględnieniem historycznych aspektów zagadnienia. 

 

 

 

 

 

Jaskinia Kod Wys. n.p.m. Pomiar wysokości Pierwsi odkrywcy podkowca - uwagi Źródło
Jaskinia Poszukiwaczy Skarbów E-8.18. 1211   J.Nowak - 2011.05.29 J.Nowak - Vespetilio 15:155-157, 2011

J.Grodzicki - Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego tom 5, str. 61 /Warszawa 1994/ opracowała I.Luty

Jaskinia Ali-Baby K.Bs-04.02 1106 J.Ganszer J.Krajewski - 2010.11.04 Sprawozdanie SBB 2010.11.04
C.Szura - 2008.12.06 www.exploreordie.eu/index2.php?dzial=alib
Mysłajek R.W., Szura C.,Figura M., 2008. Zimowe spisy nietoperzy w Beskidzie
Śląskim w latach 2007-2008. Nietoperze IX,2:121-131.
Jaskinia Piętrowa w Klimczoku K.Bs-04.63 1094 K.Borgieł C.Szura - 2008.12.06 Mysłajek R.W., Szura C.,Figura M., 2008. Zimowe spisy nietoperzy w Beskidzie
Śląskim w latach 2007-2008. Nietoperze IX,2:121-131.
Jaskinia nad Grzebieniem K.Bs-03.41 1079 J.Ganszer J. Ganszer - 2006.04.13 Sprawozdanie SBB 2006.04.13
Jaskinia Malinowska K.Bs-03.31 1075 J.Ganszer J.Pukowski - 1993.04.13 Zacisk 11 str. 37 /J.Ganszer/
K.Kowalski - 1950 /prawdopodobnie/ Jaskinie Polski III K.Kowalski 1954 str.61
Jaskinia w Malinowie IV K.Bs-03.34 1038 J.Ganszer B.Juroszek, G.Szalbot - 2005.10.25 R.Mysłajek
Jaskinia Świętego Szczepana K.Bsd-02.23 1020 E.Borek Prawdopodobnie E.Borek - 1992.12.26 Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych tom 2 /M.Pulina/ 1997
Jaskinia w Jaworzynie K.Bs-03.03 1019 P.Beczała J.Ganszer, Z.Grebl - 2002.11.03 Sprawozdanie SBB 2002.11.03
Wietrzna Dziura K.Bsd-01.05  1005 E.Borek Prawdopodobnie E.Borek - 1989.10.28 Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych tom 2 /M.Pulina/ 1997
Jaskinia Dująca K.Bs-04.47 999 W.Porębski M. Pawełczyk - 2005.11.12 Wiadomość "prywatna" od odkrywcy
Jaskinia w Stołowie K.Bs-04.13 981 P.Beczała R. Mysłajek - 1998.03.14 R.Mysłajek - Jaskinie Beskidzkie 1/1999
Jaskinia Głęboka w Stołowie K.Bs-04.34 979 J.Ganszer R.Głowacki 2007.03.10 Sprawozdanie SBB 2007.03.10
J. Drąg potwierdza obecność dwóch podkowców, natomiast E. Pocha i R. Muzyczka zaprzeczają - 2006.02.25 Sprawozdanie SBB 2006.02.25

 

Jaskinia w Trzech Kopcach  K.Bs-04.10 972 P.Beczała K.Kowalski - 1950 r. Jaskinie Polski III K.Kowalski 1954 str.66

Przyjęto do rozpatrywania obiekty jaskiniowe znajdujące się powyżej Jaskini w Trzech Kopcach. Należy zaznaczyć, że pomiary wysokości obiektów w dużej mierze były robione przy pomocy GPS'u i w przypadku korekt sytuacja będzie się zmieniała. 

Osoby przysyłające nowe dane będą wyszczególnione poniżej, jednocześnie proszone są o podanie przynależności klubowej / instytucji, z wyjątkiem członków Speleoklubu Bielsko-Biała.

W przypadku "dublowania" się wyników - następuje dopisanie jedynie nowych danych.  

Data dostarczonych danych po 2010.11.04 Imię i nazwisko Klub / instytucja Dane
2011.01.01 Jerzy Ganszer   Nowy pomiar wysokości Jaskini Ali-Baby
2010.12.12 Jerzy Ganszer   Nowy pomiar wysokości Jaskini nad Grzebieniem przy pomocy wysokościomierza
2010.11.23 Krzysztof Borgieł   Wysokość otworu Jaskini Piętrowej w Klimczoku
2010.11.05 Czesław Szura Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń "Grupa Malinka" Dostarczono dane do Jaskini Ali-Baby i Piętrowej w Klimczoku