Dokumenty Internetowe 2018 r. 

 

2018.01.18 Michał Rachwaniec Schronisko w Szyndzielni IV K.Bs-G04.04

Znajduje się kilka metrów na zachód od Jaskini w Szyndzielni I
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.01.11  Jerzy Ganszer - zdjęcia studniczków z Jaskini Malinowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W akcji uczestniczyła Ewa Chylaszek-Brylska