Schron nad Twardorzeczką III - K.Bs-02.216 - autor Michał Rachwaniec.